CONDOMINIO Fontanesi 10 – Ricasoli 26, Torino (TO)